Schaatsen voor het goede doel. Klik op de knop "nieuws" voor meer informatie.

Op vrijdag 19 januari 2018 houden wij onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Alle leden zijn van harte welkom. Aanvang 20.00 uur in het clubgebouw van de Greb.

De Greb is de schaats- en skeelerclub in Veenendaal. Bij mooi weer in de zomer skeeleren en in de winter schaatsen.

Komend winterseizoen gaan proberen op een nieuwe manier ijs te maken. Tot dusver werd de skeelerbaan onder een laag water gezet en moesten wij wachten tot het ijs dik genoeg was om een grote hoeveelheid schaatsers te dragen. De laatste winters waren van dien aard dat het te weinig vroor om een dikke ijslaag te krijgen. Heel vervelend voor een ijsclub. De laatste 5 jaar kon er op onze ijsbaan daardoor niet worden geschaatst. Er was één uitzondering in januari 2016. Wij hebben toe het water onder het ijs laten weglopen waardoor het ijs op de grond kwam te liggen. Daardoor kon er één avond worden geschaatst.

Komend winterseizoen gaan wij de baan besproeien. Er is een veldspuit aangeschaft waarmee de baan wordt besproeid zodra het gaat vriezen. De ijsclub "Hard gaat-ie" uit de Lier is ons voorbeeld. De veldspuit wordt op een tractor gemonteerd waarmee vervolgens continue rondjes wordt gereden. Als het enkele graden vriest, is de kans groot dat er na één of twee nachten sproeien voldoende ijsdikte is om de baan te openen. Dat is aanzienlijk sneller dan te moeten wachten tot het ijs dik genoeg is. Tussen de ijslagen wordt een laagje "witwast" aangebracht zodat de ijsvloer meteen een witte kleur krijgt. De zon heeft dan minder invloed op de ijskwaliteit. Op onze baan is dat hard nodig omdat de bodem van onze skeelerbaan zwart is. De kleur zwart absorbeert zonnewarmte. In de winter is dat funest voor de ijsvorming. De kans is aanzienlijk groter dat er komende winter wel op onze ijsbaan kan worden geschaatst.

Bekijk ook  het laatste nieuws