Datum: Dinsdag 15 december

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Clubgebouw de Greb, Groeneveldselaan 3 Veenendaal

 

In de ALV van 18 november hebben de volgende personen zich beschikbaar gesteld voor een bestuursfunctie:

  • Dhr. Gerben Stellingwerf, als voorzitter.
  • Dhr. Reijer van der Meijden.
  • Dhr. Robbert Middel.

In de buitengewone ALV van 15 december zullen zij zich, voor zover nodig, aan de leden voorstellen. Hopelijk kunnen zij hierna gekozen worden als nieuwe bestuursleden. De Greb blijft leden voor een bestuursfunctie uitnodigen.


AGENDA:
1. Welkom en opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Voorstellen kandidaat leden.
4. Mogelijkheid tot stellen van vragen aan de kandidaat bestuursleden.
5. Pauze: informeel kandidaten bevragen.
6. Verkiezing nieuwe bestuursleden
7. Installeren nieuw bestuur.
8. Sluiting.

 

Wij rekenen op uw komst en bijdrage.

Namens V.S.C. De Greb, P.Doornbos A.Lauschus