De laatste 3 jaar kon er vanwege de zachte winters, in Veenendaal niet meer op natuurijs worden geschaatst. Het ledental van de Greb is daardoor aanzienlijk gedaald. Veel leden betaalden hun jaarlijkse lidmaatschap niet meer en zijn daardoor van de ledenlijst afgevoerd. In december jl. zijn de facuren aan de nog bestaande leden verzonden. Door de bestuurscrisis konden de facturen helaas niet eerder worden verzonden. Een deel van de leden heeft inmiddels hun contributie betaald, een ander deel heeft gewacht tot er uitzicht is op een schaatsperiode.

Nu er zicht is op een zeer korte schaatsperiode, zal een aantal leden nog snel hun lidmaatschap willen betalen. Die betaling komt dan waarschijnlijk te laat binnen om nog een abonnement te printen. Dat is dan jammer en zult u een los kaartje bij de kassa van de ijsbaan moeten kopen. Mocht u een bewijsstuk hebben dat de contributie toch is betaald (bankafschrift), dan controleren wij dat met onze huidige ledenlijst.
Heeft u geen bewwijsstuk, dan is het kopen van een los kaartje verplicht.

Houd onze website goed in de gaten. Zodra de ijsbaan open kan melden wij dit op onze site.
 
Het bestuur
contributie